Aké sú časté otázky o kompostovaní?

Odkedy sa kompostovaniu venujeme dostali sme na množstvo otázok o komposte a kompostovaní. Tu prinášame tie, ktoré sa pravidelne opakujú a možno zaujímajú aj vás.

Nenašli ste, čo vás zaujíma? Nevadí, napíšte nám!

Čo je vlastne kompostovanie?

Kompostovanie je riadený proces rozkladu biologických odpadov za prístupu vzduchu, ktorého koncovým produktom je kompost – organické hnojivo. Prebieha zväčša v na to určenej nádobe zvanej kompostér. Poznáme domáce, komunitné a priemyselné kompostovanie. Kompostovanie je považované za jeden z účinných prostriedkov znižovania produkcie emisií – spočíva hlavne v úspore z neuloženia biologických odpadov na skládkach (kde sa ich rozkladom zbytočne tvorí metán), znížením emisií z prepravy odpadu a tiež ukladaním uhlíka do pôdy miesto do ovzdušia.

Čím je kompost užitočný?

Kompost obohacuje pôdu o organické látky a humus. Zabezpečuje rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobia. Kompost zlepšuje pórovitosť pôdy a predovšetkým jej schopnosť udržiavať vlhkosť. Organická hmota obsiahnutá v komposte dokáže viazať ťažké kovy a čiastočne aj dusičnany, a tým obmedzuje ich príjem do rastlín. Podrobne sme význam kompostu zhrnuli na tomto odkaze.

Môžem kompostovať, ak bývam v bytovom dome na sídlisku?

Samozrejme. Ideálne je, ak v takom prípade kompostuje celý bytový dom, alebo aspoň časť jeho obyvateľov. Vtedy hovoríme o komunitnom kompostovaní. Jeho cieľom je spoločne kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vzniká v danej lokalite (v kuchyni, v záhrade, v predzáhradke) a následne ho využiť pre svoju potrebu. Nie je to zložité, treba však dodržiavať základné pravidlá kompostovania a tiež sa o kompost správne a pravidelne starať, ideálne v réžii kompostmajstra.

Ako vyzerá komunitný kompostér?

Kompostér má oceľovú konštrukciu obitú preglejkovými lištami a vnútorný zásobník umožňujúci dobrý prístup vzduchu (zväčša z oceľovej sieťoviny). Zvyčajne má aspoň dva kompostovacie zásobníky, kedy je v jednom zbieraný bioodpad a v druhom už zrejúci kompost. Okrem otvoru pre vhadzovanie bioodpadu je možné otvoriť aj celý zásobník pre lepší prístup k tlejúcej hmote pri pravidelnej údržbe.

Komunitny komposter Komunitny komposter Komunitny komposter Komunitny komposter

Ako pripraviť bioodpad na kompostovanie?

Rastlinný materiál, ktorý sme nazbierali, musíme pred vhodením do kompostéra upraviť na správnu veľkosť – teda na čo najmenšie časti. Tá závisí od druhu materiálu, ktorý chceme kompostovať. Najdôležitejšie to je v prípade ťažšie rozložiteľných materiálov ako sú konáre, stonky starších rastlín, tvrdšie časti zeleniny, zvyšky z melóna, ananásu, grepu a pod. Ich veľkosť by nemala presiahnuť veľkosť palca na ruke (cca 8 cm). Mäkké šťavnaté ľahko rozložiteľné časti, nie je nevyhnutné zmenšovať. Upraviť veľkosti bioodpadu môžeme pučením, sekaním, lámaním, strihaním. Platí, že čím menšie sú častice, ktoré chceme kompostovať, tým sa rýchlejšie skompostujú. Drvením totiž zväčšujeme plochu, na ktorú môžu mikroorganizmy a pôdne organizmy pôsobiť. Rovnako nám menšia veľkosť častíc pomôže aj pri manipulácii s materiálom, napr. pri prekopávaní a premiešavaní.

Komunitny komposter Komunitny komposter

Nebude kompostér zapáchať?

Bioodpad sám o sebe nezapácha. Ak sa však predsa stretnete so zápachom, môže ísť o zanedbanie pravidelnej starostlivosti o kompostér. Kyslastý nepríjemný zápach naznačuje, že hmota sa nekompostuje, ale hnije – bioodpad sa v kompostéri dusí, nemá dostatok kyslíka a zrejme je v ňom aj priveľa vlhkosti. Zrejme sa do kompostéra vložilo naraz väčšie množstvo vlhkého až mokrého bioodpadu. Kompostér vtedy treba skontrolovať, bioodpad v ňom poobracať a riadne prekopať. Väčšie množstvo vlhkého jemného odpadu vždy zmiešavajme so suchým a tvrdým odpadom, použiť odporúčame drevnú štiepku, hobliny alebo neznečistené piliny. Týmto poskytneme všetko potrebné na naštartovanie zdravých rozkladných procesov. Správne vyzretý kompost tiež nezapácha, ale vonia ako lesná pôda.

Kto je to kompostmajster?

Každý kompostér potrebuje svojho pána, tzv. kompostmajstra. Pravidelne sa stará o rozkladajúci sa bioodpad v kompostovacom zásobníku, zabezpečuje premiešavanie a prevzdušňovanie kompostovaného materiálu, udržiava okolie kompostéra čisté a vykonáva environmentálnu osvetu v komunite a je odborne zorientovaný v téme kompostovania.

Čo znamená pravidelná starostlivosť o kompostér?

Počas kompostovacieho procesu treba dodržiavať zásady správneho kompostovania, aby sme vytvorili optimálne podmienky pre činnosť a rozvoj mikroorganizmov, ktoré sa na kompostovaní podieľajú. Štyri základné pravidlá sú: zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, pravidelné miešanie všetkých materiálov, dostatočný prístup vzduchu a správnu vlhkosť kompostovaného materiálu.

Môžem kompostovať aj sám vo svojom rodinnom dome?

Áno, nie je to nič zložité. Rovnako však treba dodržiavať základné pravidlá správneho kompostovania. Domáce kompostovanie zahŕňa kompostovanie biologického odpadu ako aj súčasné používanie vzniknutého kompostu v záhrade. Je to forma predchádzania vzniku odpadu. Právne nie je považované za nakladanie s odpadmi.

Viem kompostovaním pomôcť klíme?

Kompostovanie významne pomáha znižovať množstvo bioodpadov v bežných smetných nádobách a tak znižuje celkové množstvo skládkovaných komunálnych odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad je tiež hlavným zdrojom skleníkových plynov vznikajúcich na skládkach. Jeho rozkladom pri anaeróbnych podmienkach (t. j. bez prístupu vzduchu) vzniká skládkový plyn, ktorého hlavnými zložkami sú metán, oxid uhličitý a dusík. Metán je jeden z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za skleníkový efekt. Z hľadiska globálneho otepľovania je až 25 násobne účinnejší ako oxid uhličitý.

Máte otázky?

Chcete sa o kompostovaní v meste dozvedieť viac? Chceli by ste kompostovať, ale neviete ako začať? Ozvite sa nám a spolu to vyriešime.

Prejsť na začiatok